banner
Sản phẩm >> Red Bar EL Touch Down 100T
Red Bar EL Touch Down 100T

Red Bar EL Touch Down 100T

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Tên đực giống Red Bar EL Touch Down 100T
Số hiệu 0200AR00309
Số tai JTL 100T
Ngày sinh 21/02/2007
TL trưởng thành 645 kg
Xuất xứ Canada

 

Sản phẩm cùng loại