banner
Sản phẩm >> Double Trouble Forbidden
Double Trouble Forbidden

Double Trouble Forbidden

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ

Số tai: NL354210542

Số hiệu đực giống (HB): 210542

Năng suất sữa: 10.560 lít/chu kỳ

Chất béo (Fat): 3,96%

Protein: 3,24%

Sản phẩm cùng loại