banner
Sản phẩm >> JS Built Right 950/9
JS Built Right 950/9

JS Built Right 950/9

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ

Tên đực giống : JS Built Right 950/9

Số hiệu đực giống: 880054

Số tai: 950/9

Sinh: 05/12/2009

Trọng lượng sơ sinh: 30,8kg

Trọng lượng lúc cai sữa: 280kg

Trọng lượng lúc 12 tháng tuổi: 533kg

 

Sản phẩm cùng loại