banner
Sản phẩm >> MR.D BAR 686/1
MR.D BAR 686/1

MR.D BAR 686/1

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Tên đực giống MR.D BAR 686/1
Số hiệu 891991
Số tai  
Ngày sinh 12/03/2009
TL trưởng thành  
Xuất xứ Mỹ

 

Sản phẩm cùng loại